Hvorfor skal der anmodes om godkendelse – og indgås aftale for at følge, planlægge og købe mælk på www.m2mauction.eu ?
Den direkte handel mellem mælkeproducent og køber på www.m2mauction.eu stiller naturlige krav til fortrolighed hos alle parter. Derfor har vi i M2M® opbygget en grundig godkendelsesprocedure som grundlag for de aftaler, vi indgår. Dette omfatter naturligvis også vores ”Generelle vilkår og betingelser”. 
www.m2mauction.eu er derfor en fortrolig og afskærmet platform for godkendte producenter og købere, hvor oplysninger om daglig og samlet volumen, kvalitative data og faktiske lokationer er tilgængelige.

Hvad indebærer det at blive godkendt som køber på www.m2mauction.eu ?
En anmodning om at blive køber indebærer, at M2M gennemgår og validerer de oplyste informationer i forskellige registre. Det sker for at kunne give sælgerne den fornødne sikkerhed omkring købernes seriøsitet og finansielle styrke til de ønskede køb (se også generelle vilkår og betingelser). 
 

Hvad indebærer det at blive godkendt som sælger på www.m2mauction.eu ?
En ansøgning om at blive godkendt som sælger indebærer dels, at M2M gennemgår og validerer informationerne i forskellige registre, og dels, at vi aflægger den enkelte bedrift et besøg, hvor vi gennemgår faciliteter, mv. Vi følger denne procedure for at kunne give køberne den fornødne sikkerhed omkring seriøsitet og leverancesikkerhed (se også generelle vilkår og betingelser).

Hvordan sikres fakturering og betaling?
Efter en auktion er vundet, sender M2M på sælgers vegne en ”pre-faktura” til køber.

Når den enkelte leverance er afhentet, og både data vedr. faktisk afhentet mængde og analyseresultater fra laboratoriet er modtaget, beregner M2M den endelige købspris. M2M mailer derefter på sælgers vegne den endelige specificerede faktura til køber. Dette sker to gange om ugen til straksbetaling i Euro. Både køber og sælger kan herudover gå i M2M-systemet og få de samlede analyseresultater vedr. den enkelte afhentning.   

Hvad er mælkenoteringen?
Mælkenoteringen er et vigtigt element i at opbygge transparens omkring mælkeprisen for både sælger og køber.

Efter dagens auktioner beregner M2M den vægtede, gennemsnitlige, opnåede pris og gør den synlig for alle interesserede, på samme måde som det kendes fra international handel med korn, olie, metaller og alle andre vigtige ressourcer, der handles frit og internationalt.

Den nye måde at handle mælken på sikrer bedre og helt transparente handler uden slørende mellemled for både producent og køber.