Gå til hoved-indhold

Her kan du få svar på nogle af de hyppigt stillede spørgsmål.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

Hvorfor skal der anmodes om godkendelse – og indgås aftale for at følge, planlægge og købe mælk på www.m2mauction.eu ?
Den direkte handel mellem mælkeproducent og køber på www.m2mauction.eu stiller naturlige krav til fortrolighed hos alle parter. Derfor har vi i M2M® opbygget en grundig godkendelsesprocedure som grundlag for de aftaler, vi indgår. Dette omfatter naturligvis også vores ”Generelle vilkår og betingelser”. 
www.m2mauction.eu er derfor en fortrolig og afskærmet platform for godkendte producenter og købere, hvor oplysninger om daglig og samlet volumen, kvalitative data og faktiske lokationer er tilgængelige.

Hvad indebærer det at blive godkendt som køber på www.m2mauction.eu ?
En anmodning om at blive køber indebærer, at M2M gennemgår og validerer de oplyste informationer i forskellige registre. Det sker for at kunne give sælgerne den fornødne sikkerhed omkring købernes seriøsitet og finansielle styrke til de ønskede køb (se også generelle vilkår og betingelser). 
 

Hvad indebærer det at blive godkendt som sælger på www.m2mauction.eu ?
En ansøgning om at blive godkendt som sælger indebærer dels, at M2M gennemgår og validerer informationerne i forskellige registre, og dels, at vi aflægger den enkelte bedrift et besøg, hvor vi gennemgår faciliteter, mv. Vi følger denne procedure for at kunne give køberne den fornødne sikkerhed omkring seriøsitet og leverancesikkerhed (se også generelle vilkår og betingelser).

Hvordan sikres fakturering og betaling?
Efter en auktion er vundet, sender M2M på sælgers vegne en ”pre-faktura” til køber.

Når den enkelte leverance er afhentet, og både data vedr. faktisk afhentet mængde og analyseresultater fra Eurofins Steins Laboratorium er modtaget, beregner M2M den endelige købspris. M2M mailer derefter på sælgers vegne den endelige specificerede faktura til køber. Dette sker to gange om ugen til straksbetaling i Euro. Både køber og sælger kan herudover gå i M2M-systemet og få de samlede analyseresultater vedr. den enkelte afhentning.   
 

Hvad er mælkenoteringen?
Mælkenoteringen er et vigtigt element i at opbygge transparens omkring mælkeprisen for både sælger og køber.

Efter dagens auktioner beregner M2M den vægtede, gennemsnitlige, opnåede pris og gør den synlig for alle interesserede, på samme måde som det kendes fra international handel med korn, olie, metaller og alle andre vigtige ressourcer, der handles frit og internationalt.

Den nye måde at handle mælken på sikrer bedre og helt transparente handler uden slørende mellemled for både producent og køber.    

Hvad er kravet til volumen for at være med?
Kravet til volumen er minimum 2.000 liter konsummælk pr dag i minimum 7 samlede dage (og maksimum 28 samlede dage), med afhentning hver anden dag (min. 4.000 liter afhentet hver anden dag) Mælken (den aktuelle volumen) skal lægges til auktionsstart med minimum 7 dages varsel og maksimum 56 dages varsel, hvilket gør det muligt for køberne at planlægge deres egen produktion og dermed bud/køb og logistik.
 

Hvem står for afhentning og prøvetagning mv.?
Køber er ansvarlig for at afhente mælken med en godkendt mælketankvogn med kalibreret måleværk for tanket mængde, prøvetagningsudtag og kølefacilitet til udtagne prøver.
M2M stiller prøvetagningsglas og labels til rådighed hos sælger. Disse glas SKAL anvendes ved prøveudtag. 

Køber laver et print af tanket mængde, som straks overdrages sælger. Køber indtaster tanket mængde i M2M’s system, ligesom det er køber eller købers repræsentant, der sikrer, at prøverne tilgår Eurofins Steins Laboratorium i Vejen senest den efterfølgende dag inden kl. 10.00 i korrekt, nedkølet stand. 
 

Hvem står for kvalitetsanalyser?
M2M har indgået samarbejde med Eurofins Steins Laboratorium om analyse af den handlede mælk. Analyseresultaterne sendes i elektronisk form direkte til M2M, som på baggrund af de specifikke kvalitetsdata beregner den endelige pris i Euro.