Skip to main content

Nadat de daadwerkelijke hoeveelheid (liter) opgehaald is door de koper en na analyse door het Eurofins Steins-laboratorium van de daadwerkelijke ophaling berekent M2M de definitieve prijs als volgt:

  • De daadwerkelijke opgehaalde hoeveelheid in liter wordt omgezet naar kilo door deze te vermenigvuldigen met de standaardmelkdichtheid in Denemarken: 1,02
  • De analyseresultaten worden inbegrepen met de volgende parameters: vet, proteïne, cellenaantal, bacteriënaantal, groeiremmers, vriespunt en geur/smaak/uitzicht.

Berekening van optellingen/aftrekkingen

  • De prijsstelling is gebaseerd op de vet- en proteïnewaarden. De prijsverhoudingen worden elke maand bepaald op basis van de marktprijs van vet en proteïne.
  • De prijsverhouding voor vet en proteïne voor november 2017 is 3,3 op 4,4.
Cellenaantal optelling/aftrekking    
  klasse A++ 0 %  
200 klasse A+ -1 %  
300 klasse A -2 %  
350 klasse B -6 %  
400 klasse C -12 %  
Groeiremmers optelling/aftrekking
Nee 0 %
Ja -100 %

In het geval van groeiremmende stoffen: zie ”Algemene handelsvoorwaarden” alsook de overeenkomst tussen verkoper en koper

Bacteriënaantal optelling/aftrekking  
  klasse A++ 0 %
60 klasse A+ -1 %
120 klasse A -2 %
240 klasse B -6 %
480 klasse C -12 %
Vriespunt optelling/aftrekking  
  klasse B -6 %
-0,515 klasse A++ 0 %
-0,545 klasse A++ 0 %