Gå til hoved-indhold

Hvordan køber jeg?

Som godkendt og registreret køber på www.m2mauction.eu  kan du planlægge din fremtidige deltagelse i auktioner og oprette favoritter, som systemet automatisk informerer dig om inden opstart af auktionen. Du kan via oversigtskortet og filtreringsfunktionen se og planlægge de fremtidige auktioner, du vil byde på.

Hvordan sælger jeg?

Som godkendt og registreret sælger opretter du en auktion ved at logge på systemet og klikke på siden ’auktioner’ i venstremenuen. Her kan du øverst på siden oprette din auktion.

VIGTIGT

Når du har oprettet din auktion, kan du ikke redigere eller slette denne. Har du ændringer eller fået lavet en tastefejl, som betyder, at det ikke er fysisk muligt at levere den udbudte mængde, skal du straks kontakte M2M.

Hvordan betaler jeg?

Som køber vil du efter vundet auktion modtage en pre-faktura på dit samlede estimerede køb.

Så snart vi hos M2M har modtaget information om den faktisk afhentede mængde og modtaget analysedata fra Eurofin Steins Laboratorium, udregner vi endelig pris og sender på sælgers vegne den endelige, specificerede faktura i Euro til køber med kopi til sælger. Det gør vi to gange om ugen.

Køber betaler faktura med bankoverførsel (straksbetaling), så fakturabeløbet tilgår sælgers konto den efterfølgende dag.

Hvordan afhenter jeg?

Som køber er du ansvarlig for afhentning med godkendt tankvogn med kalibreret og plomberet måleværk samt prøveudtag for standardprøveglas (Eurofin Steins). Efter tankning skal du udskrive tanket mængde og overdrage udskriften til sælger.

Under tankning udtages prøve til analyse. Der stilles prøveglas og identifikationslabel til rådighed.

Det er købers ansvar, at den udtagne prøve kommer til Eurofins Steins Laboratorium i Vejen, senest næste dag klokken 10:00 i korrekt nedkølet tilstand, således at analyse er mulig.

M2M kan gennem Eurofins Steins Laboratorium være behjælpelig med afhentning og transport af prøver. Afhentning og transport udføres efter regning.

Hvordan afregnes køb eller salg?

Med den af køber indtastede faktiske afhentede mængde (liter) og den fra Eurofins Steins laboratorium transmitterede analyse vedrørende den aktuelle afhentning, beregner M2M den endelige pris. Se beregningen her.

MILK2MARKET- AUKTIONSPLATFORMEN TIL FRIHANDEL MED MÆLK