Skip to main content

Hier vindt u antwoorden op enkele van de veelgestelde vragen.

Als u geen antwoord kunt vinden op uw vraag, neem dan gerust contact met ons op via e-mail of telefoon.

Waarom moet er goedkeuring worden gevraagd en een overeenkomst worden gesloten om melkaankopen op www.melkauction.eu te plannen, te volgen en uit te voeren?

De rechtstreekse handel tussen de zuivelproducent en de koper op www.melkauction.eu vereist vertrouwelijkheid van alle partijen. Wij voeren daarom bij M2M® een uitgebreide goedkeuringsprocedure uit voorafgaand aan de overeenkomsten die worden gesloten. Dit omvat natuurlijk ook onze "Algemene Voorwaarden".

 

www.melkauction.eu is een vertrouwelijk en afgeschermd platform voor erkende producenten en kopers waar informatie over het dagelijkse volume, het totale volume, de kwalitatieve gegevens en de werkelijke locaties beschikbaar wordt gesteld.

 

Wat betekent het om te worden goedgekeurd als koper bij www.melkauction.eu?

Een verzoek om te worden toegelaten als koper betekent dat M2M de informatie in verschillende registers beoordeelt en valideert. Dit wordt gedaan om de verkopers de nodige zekerheid te geven met betrekking tot de ernst en de financiële draagkracht van de koper voor de gewenste aankopen (zie ook de Algemene Voorwaarden).

 

Wat betekent het om te worden goedgekeurd als verkoper bij www.melkauction.eu?

Een verzoek om te worden goedgekeurd als een verkoper impliceert enerzijds dat M2M de informatie in verschillende registers beoordeelt en valideert, en anderzijds dat M2M een bezoek brengt aan het individuele bedrijf waar wij onder meer de faciliteiten beoordelen. Wij volgen deze procedure om de kopers de nodige zekerheid te geven over de ernst en de betrouwbaarheid van de leveringen (zie ook de Algemene Voorwaarden).

Hoe zijn de facturering en betaling beveiligd?

Nadat de veiling is gewonnen, stuurt M2M namens de verkoper een "voorfactuur" aan de koper.

Zodra de afzonderlijke levering is afgehaald, en zowel de gegevens over de daadwerkelijke hoeveelheid en de analyseresultaten van het Eurofins Steins Laboratory zijn ontvangen, berekent M2M de definitieve aankoopprijs. M2M stuurt daarna namens de verkoper de uiteindelijke gespecificeerde factuur per e-mail aan de koper. Dit gebeurt tweemaal per week voor onmiddellijke betaling in euro. Bovendien kunnen zowel de koper als de verkoper gebruikmaken van het M2M-systeem om de algehele analyseresultaten van de individuele levering te bekijken.  

 

Wat is het melkquotum?

Het melkquotum is een belangrijk element bij het opzetten van transparantie met betrekking tot de melkprijs voor zowel de verkoper en de koper.

Na afloop van een dag met veilingen, berekent M2M de gewogen gemiddelde prijs. Deze is zichtbaar voor alle belanghebbenden, op dezelfde wijze zoals deze bekend is bij de internationale handel in graan, olie, metalen en alle andere belangrijke grondstoffen die vrij en internationaal worden verhandeld.

De nieuwe manier van handel in melk zorgt voor een betere en transparante handel voor zowel producent en afnemer zonder vertroebeling door tussenpersonen.   

Wat is het vereiste volume om deel te nemen?

De volume-eis is 2000 liter consumptiemelk per dag gedurende minimaal 7 volledige dagen (en maximaal 28 volledige dagen), met een afhaalschema van eens in de twee dagen bij de veiling. De melk (het huidige volume) moet worden geveild met een minimum van 7 dagen voorafgaand aan het afhalen en maximaal 6 weken voorafgaand aan het afhalen. Hiermee kunnen de kopers hun eigen productie plannen en de bieding/aankoop en logistiek aanpassen.

 

Wie is er verantwoordelijk voor het afhalen en de bemonstering, etc.?

De koper is verantwoordelijk voor het afhalen van de melk met een goedgekeurde melktankwagen met geijkte meter voor de vulhoeveelheid, voor het nemen van de monsters en voor de koelfaciliteiten voor de genomen monsters.

M2M stelt monsterflessen en etiketten beschikbaar aan de verkoper. Deze flessen MOETEN worden gebruikt voor de monsterneming.

De koper maakt een print-out van de afgenomen hoeveelheid en deze wordt direct overhandigd aan de verkoper. De koper voert de vulhoeveelheid in het M2M-systeem in en de koper, of de gemachtigde van de koper, garandeert dat de monsters worden doorgestuurd naar het Eurofins Steins Laboratory in Vejen, Denemarken uiterlijk de volgende dag vóór 10.00 uur 's morgens in de juiste, gekoelde toestand.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteitsanalyses?

M2M heeft een samenwerking afgesloten met Eurofins Steins Laboratory voor de analyse van de verwerkte melk. De analyseresultaten worden direct elektronisch verzonden naar M2M, waarna de definitieve prijs wordt berekend in euro, gebaseerd op de specifieke kwaliteitsgegevens.